Wesprzyj nas

Cele, na które zostaną przeznaczone darowizny zostały opisane w naszym statucie.

Stowarzyszenie Integracji i Współpraca Społeczna „SPLOT”
ul. Słowackiego 9/4/13
32-620 Brzeszcze
PL 63 1050 1100 1000 0090 8066 4049
z dopiskiem „Cele statutowe”

Partnerzy